Yritys

Vesa Halme
Toimitusjohtaja

"Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen palveluun nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka käytämme apuna taloushallinnon hyväksi havaittuja järjestelmiä ja ratkaisuja, toimintamme pohjautuu osaavaan ja asiakasorientoituneeseen henkilökuntaan. Panostamme henkilökuntamme työviihtyvyyteen, koska uskomme, että se näkyy pitkällä tähtäimellä myös asiakastyytyväisyydessä."

- Vesa Halme, toimitusjohtaja

Ota yhteyttä

Turun Tilikeskus yrityksenä

Turun Tilikeskus Oy on 1960-luvulla perustettu taloushallintopalveluja tarjoava yritys. Toimistoissamme Turussa ja Kaarinassa työskentelee vajaat 100 henkilöä taloushallinnon erinäisissä tehtävissä. Palvelumme kattavat kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi taloushallinnon kattavat neuvontapalvelut, laki- ja veroneuvonnan palvelut sekä myös tilintarkastuksen. Yrityksen osakekanta on kokonaan toimivalla johdolla.

Modernia taloushallintoa yksilöidysti

Kysyntä taloushallinnon lisäpalveluille perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi on kasvamassa. Taloushallinnossa ollaankin siirrytty enemmän reaaliaikaisempaan taloushallintoon, jonka nykyaikaiset taloushallinnon ohjelmistot mahdollistavat.

Tarjoamme uusille asiakkaillemme pääsääntöisesti sähköistä taloushallintoa, jonka avulla pystymme paremmin tarjoamaan myös lisäarvopalveluja, kuten kassavirran suunnittelua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tai budjetointia. Asiakkaan kanssa sovitaan yksilöidysti tehtävistä toimenpiteistä, jolloin asiakkaamme ei maksa turhista palveluista. Palvelutarjontamme käydään läpi asiakkaan kanssa sovituin väliajoin sen varmistamiseksi, että palvelumme vastaa edelleen yrittäjän ja yrityksen tarvetta.

Kasvollista palvelua

Toimintamme perustuu tiimeihin, joissa jokaiselle asiakkaalle on kohdennettu oma asiakasvastuullinen henkilö niin kirjanpidossa, kuin palkanlaskennassakin. Tiimiajattelun myötä asiakkaan asioista tietää useampi henkilö. Tämä mahdollistaa toimivan varamiesjärjestelyn unohtamatta yksilöityä asiakaspalvelijaa. Tiimien tukena toimivat neuvontapalvelun kokeneet asiantuntijat, jotka auttavat sekä asiakkaitamme, että henkilökuntaamme vaativissa taloushallinnon kysymyksissä.

Arvot toiminnan perustana

Turun Tilikeskuksen henkilökunta on osallistunut arvojen määrittelemiseen. Toimintamme arvot ovat:

  • Asiakaskeskeisyys
  • Laadukkuus
  • Yhdessä tekeminen
  • Jatkuvuus

Auktorisoitua uskottavuutta taloushallintoon

Turun Tilikeskus on Tili-instituuttisäätion auktorisoima ja olemme Taloushallintoliiton jäsen.

Taloushallintoliitto ylläpitää jäsentensä ammatillista osaamista säännöllisten tarkastusten ja valvonnan kautta.

• Taloushallintoliiton jäsen
• Riippumaton
• Vakavarainen
• Tilitoimiston kirjanpitotoiminnasta vastaavalla on KLT-tutkinto

Noudatamme taloushallintoliiton yleisiä sopimusehtoja TAL2018.

Turun Tilikeskus työnantajana

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden työskennellä asiantuntijana kannustavassa työyhteisössä, jossa tukena on osaava joukko kokeneita taloushallinnon asiantuntijoita, alan parhaat työvälineet ja motivoiva työympäristö.

Meille töihin