Tuloveroasteikko, pääomatuloverotus ja YLE-vero vuosina 2018 - 2019

Postitettu 31.12.2015

Vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
17 600–26 400 8 6
26 400–43 500 536,00 17,25
43 500–76 100 3 485,75 21,25
76 100– 10 413,25 31,25

Vuoden 2018 tuloveroasteikko oli:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
17 600–26 400 8 6,00
26 400–43 500 536,00 17,25
43 500–76 100 3 485,75 21,25
76 100– 10 413,25 31,25

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti).

Yle-vero

Yle-veroa maksavat sellaiset yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yle-vero ei siis koske esimerkiksi niitä yhteisöjä, joilla on vain niin sanottua henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Henkilökohtainen tulolähde voi muodostua esimerkiksi kiinteistöstä, joka on vuokrattu osakeyhtiön ulkopuoliselle niin, ettei kiinteistön vuokraaminen palvele elinkeinotoimintaa välittömästi eikä välillisesti.

Yleishyödyllisen yhdistyksen henkilökohtaisen tulolähteen tuloja voivat olla esimerkiksi jäsenmaksutulot, osinkotulot, korkotulot, osakehuoneistojen vuokratulot, lahjoitukset ja avustukset.

Yle-vero ei koske valtiota ja sen laitoksia, kuntia, seurakuntia, uskonnollisia yhdyskuntia, asunto-osakeyhtiöitä ja yhteisetuuksia. Niiden ei tarvitse maksaa Yle-veroa. Verovelvollisia eivät ole myöskään sellaiset yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/ylevero/ylevero/