Palkan sivukulut 2019

Postitettu 02.06.2015

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Taulukkomuodossa on esitetty keskeisimmät palkkojen sivukulut ja niiden määräytymisperusteet

2019

2018

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

(entinen sosiaaliturvamaksu)
0,77 % 0,86 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

2019

2018

Palkansaajat (sisältyy ennakkopidätysprosentiin) 1,54 % 1,53 %
- päivärahamaksu 1,54 % 1,53 %
- sairaanhoitomaksu 0,00 % 0,00 %

Työnantajan TyEL

2019

2018

Sopimustyönantaja
Vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai kun puolen vuoden palkkasumma on vähintään 8 502 €
25,2 % 25,3 %
Tilapäinen työnantaja 25,2 % 25,3  %

Työntekijän TyEL

17-52 -vuotiaat 6,75 % 6,35 %
53-62-vuotiaat
*) Yli 53-vuotiaan työntekijän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.
8,25 % * 7,85 %
63-67 -vuotiaat 6,75 % 6,35 %

Työnantajan työttömyysvakuutus

2019

2018

palkkasumma 2 086 500 € asti 0,5 % 0,65 %
palkkasumma joka ylittää 2 086 500 € 2,05 % 2,60 %
työnantajan maksu keskimäärin 1,5 % 2,41 %
Työnantajan maksama maksu osaomistajasta 0,5 % 0,65 %

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

työntekijän maksu 1,50 % 1,90 %
osaomistajan maksu 0,78 % 0,92 %

Ryhmähenkivakuutus                                                                 

2019

2018

(vaihtelee yhtiöittäin) 0,07 % 0,07 %
Tapaturmavakuutusmaksu
(vaihtelee yhtiöittäin riskin mukaan) 0,8 % 0,8 %
Sosiaaliturvamaksu peritään 16-67 -vuotiaasta työntekijästä.

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 -vuotiaasta työntekijästä.

TyEL-maksu peritään 17-67 -vuotiaasta työntekijästä.

Osaomistajana pidetään henkilöä, 1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 2) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 3) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.