Palkan sivukulut 2018

Postitettu 02.06.2015

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Taulukkomuodossa on esitetty keskeisimmät palkkojen sivukulut ja niiden määräytymisperusteet

2018

2017

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

(entinen sosiaaliturvamaksu)
0,86 %  1,08 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

2018

2017

Palkansaajat (sisältyy ennakkopidätysprosentiin) 1,53 % 1,58 %
- päivärahamaksu 1,53 % 1,58 %
alle 14 020 € ansaitsevalle 0,00 % 0,00 %
- sairaanhoitomaksu 0,00 % 0,00 %

Työnantajan TyEL

2018

2017

Sopimustyönantaja
(yli 8 346€/6kk tai vakinainen työntekijä)                           
25,30 % 25,10 %
Tilapäinen työnantaja 25,30 % 25,10 %

Työntekijän TyEL

17-52 -vuotiaat 6,35 % 6,15 %
53-62-vuotiaat 7,85 % 7,65 %
63-67 -vuotiaat 6,35 % 6,15 %

TyEL, ansion alaraja € / kk

58,27 58,19

Työnantajan työttömyysvakuutus

2018

2017

palkkasumma 2 083 500 € asti 0,65 % 0,80 %
palkkasumma joka ylittää 2 083 500 € 2,60 % 3,30 %
työnantajan maksu keskimäärin 2,41 % 2,41 %
osaomistajan maksu 0,65 % 0,80 %

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

työntekijän maksu 1,90 % 1,60 %
osaomistajan maksu 0,92 % 0,70 %

Ryhmähenkivakuutus                                                                 

2018

2017

(vaihtelee yhtiöittäin) vahvistamatta 0,07 %
Tapaturmavakuutusmaksu
(vaihtelee yhtiöittäin riskin mukaan) vahvistamatta 0,80 %
Sosiaaliturvamaksu peritään 16-67 -vuotiaasta työntekijästä.

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-64 -vuotiaasta työntekijästä.

TyEL-maksu peritään 17-67 -vuotiaasta työntekijästä.

Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakituisia työntekijöitä ja palkkasumma on alle 8 346 €/6kk

Sopimustyönantajalla on vähintään yksi vakinainen työntekijä tai palkkasumma on vähintään 8 346 €/6kk.

Osaomistaja on henkilö joka yksin tai yhdessä perheen kanssa omistaa vähintään 50 % osakkeista tai sitten henkilö joka työskentelee johtavassa asemassa ja omistaa vähintään 15 % tai yhdessä perheen kanssa omistaa vähintään 30 % osakkeista.