Yrittäjän epävarmuutta voidaan pienentää budjetoimalla

Noin reilu vuosi sitten hankimme kollegan kanssa Turun Tilikeskuksen osakekannan. Hypähdys asiantuntijatehtävistä toimitusjohtajaksi ei ole ollut täysin kivuton. Suurin vaikeus on ollut eläminen epävarmuuden ja tietovajeen kanssa.

Me Tilikeskuksessa investoimme tulevalla tilikaudella entistä enemmän järjestelmiin, järjestelmäosaamiseen ja nykyaikaisiin työvälineisiin, jotka tulevat tehostamaan työtämme ja jalostavat monipuolista palveluvalikoimaamme asiakkaillemme. Jokaiselle yrittäjälle on varmaan joskus tullut eteen tilanne, jossa ei pysty tekemään päätöstä investoinnista tai muusta kulusta, ainakaan välittömästi. Syy ei yleensä ole siinä, että ostettava hyödyke ei sopisi yritykselle, vaan enemmänkin siinä, että investoinnin vaikutuksia kassatilanteeseen ja tuloslaskelmaan ei pystytä ennakoimaan. Jälkikäteen tarkasteltuna investointipäätös on helppo tehdä, mutta valitettavasti tätä mahdollisuutta yrittäjällä harvemmin on.

Epävarmuutta pystytään kuitenkin pienentämään budjetoimalla kassavirtaa ja seuraamalla kassavirran toteutumista. Ennustettu kassavirta kytkeytyy koko vuoden kassavirtaan, minkä johdosta yrittäjä pystyy paremmin valmistautumaan tilikauden aikana ennakoituihin muutoksiin kassavaroissa sekä tarkastelemaan kassavarojen mahdollista pelivaraa. Juuri tuo pelivara on sitä, mitä voidaan käyttää ylimääräisiin ennalta-arvaamattomiin investointeihin.

Mitä kassavirran budjetointi oikein edellyttää? On olemassa erilaisia ohjelmia, joihin rakennettujen yleistysten johdosta kassavirran ennustaminen on helppoa, eteenkin, jos tulosbudjetti on laadittu perusteellisesti. Tulosbudjetin ja -kassavirtabudjetin laadinta on kuitenkin vain pieni osa epävarmuuden hallintaa. Tärkeämmässä roolissa on saatujen tulosten analysointi kuukausitasolla. Analyysissä voidaan huomioida muun muassa kausivaihtelut, muutokset kysynnässä tai kilpailutilanteessa. Parhaimmillaan budjetin seuranta antaa paremman kuvan siitä, mihin suuntaan liiketoiminta on siirtymässä ilman sitä, että yrittäjän täytyy olla perillä kaikista yrityksen asioista ulkomuistin varassa.

Koska yrittäjällä on usein muutakin mielessä kuin kassavirran suunnittelu ja budjetointi, hyvä asiantuntija kumppanina on ensiarvoisen tärkeää. Taloushallinto siirtyy harppauksin kohti sähköistä ja reaaliaikaisempaa maailmaa, jossa perinteisen kirjanpidon kirjausten rooli pienenee automaation myötä. Alalla on ennenkin arvostettu huolehtivaa ja asiantuntevaa kirjanpitäjää, mutta automaation myötä asiakaspalvelu ja yrittäjän kumppanina toimiminen ovat korostuneet edelleen.

Jos siis yrittäjänä elät epävarmuudessa, niin ota yhteys kirjanpitäjääsi ja kerro huolesi. Kirjanpitäjäsi tai hänen tukenaan oleva muu asiantuntijajoukko auttaa mielellään, koska sitähän varten me täällä olemme.

Huoletonta syksyä toivottaen

Vesa Halme