Yhtiöiden yhtiökokouksille, yhdistysten vuosikokouksille ym. on myönnetty lainmuutoksella jatkoaikaa

Lakimuutos, jolla tuodaan koronavirusepidemiaan liittyviä väliaikaisia helpotuksia yhtiökokousten, vuosikokousten ja muiden vastaavien yhteisöjen vuosittaisten ylimpien päättävien elinten pakollisten kokousten pitoon tuli voimaan 1.5.2020. Poikkeukset on säädetty, jotta lainsäädännön edellyttämät kokoukset voidaan järjestää ja niille kuuluvat päätökset tehdä epidemiaoloista huolimatta turvallisesti.

Lakimuutos on määräaikainen ja se on voimassa 30.9.2020 saakka. Se soveltuu kokouksiin, joihin liittyvä kutsu on toimitettu ja jotka pidetään lain voimassaoloaikana. Lakimuutos ei kuitenkaan muuta kokouksen koollekutsuaikaa, joten kutsut kokouksiin toimitetaan normaalia kokouskutsuaikaa noudattaen.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt

Lakimuutoksen mukaan osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voi pitää 30.9.2019 – 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. On huomattava, että poikkeus koskee nimenmaisesti myös mahdollista osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei sen sijaan voi määrätä yhtiökokouksen määräajasta laista poikkeavasti.

Osuuskunnat

Osuuskunta voi muutoksen mukaan pitää aikaisintaan 30.9.2019 ja viimeistään 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.9.2020 mennessä.

Asiamies voi aina edustaa kolmea jäsentä 30.9.2020 mennessä pidettävässä osuuskunnan kokouksessa. Säännöissä tai hallituksen päätöksellä voidaan sallia useamman jäsenen edustaminen. Myös edustajiston jäsen voi antaa valtakirjan. Hallitus voi myös osuuskunnan sääntöjen estämättä 30.9. 2020 asti sallia etäosallistumisen. Hallitus voi myös päättää valtuutuksen sallimiseksi tai etäosallistumisen järjestämiseksi tarpeellisesta ennakkoilmoittautumisesta kokoukseen.

Yhdistykset

Lakimuutoksen mukaan aikaisintaan 30.9.2019 ja viimeistään 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävä yhdistyksen sääntömääräinen kokous voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9.2020 mennessä. Hallitus voi myös päättää valtuutuksen sallimiseksi tai etäosallistumisen järjestämiseksi tarpeellisesta ennakkoilmoittautumisesta kokoukseen. Poikkeus ei koske niitä yhdistyksiä, jotka ovat jo siirtäneet tavallisesti kevätkokouksessa päätettävät asiat syksyn 2020 yhdistyksen kokouksen päätettäviksi. Hallitus voi päättää, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä ja valtuutettu voi edustaa yhtä tai useampaa valtuutettua 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen ja valtuutettujen kokouksessa.

 Yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.