Varaston inventointi

On tärkeää, että varaston arvo on tilinpäätöksessä oikea, koska varaston arvon muutos edellisen tilinpäätöksen inventoinnista kirjataan tuloslaskelmaan suurentamaan tai pienentämään yrityksen tulosta. Lasketulla varaston muutoksella korjataan tuloslaskelman ostomenoja, jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä vastaavat ostot. Varaston inventaarin laatii aina kirjanpitovelvollinen itse ja varmentaa inventoinnin allekirjoituksellaan.

Varasto eli vaihto-omaisuus inventoidaan

  1. arvonlisäverottomin hankintahinnoin tai
  2. tätä alhaisempia todennäköisiä hankintahintahintoja käyttäen.

Jos kunkin varastossa olevan saman lajisen tavaran hankintahintaa on vaikea selvittää, voidaan käyttää viimeisintä hankintahintaa ja kertoa sillä varastossa olevien tavaroiden määrä. Tässä on ajatuksena, että tavara liikkuu ns. fifo-menetelmän mukaan, eli ensiksi tullut myydään ensin.

Jos varastossa oleva tavara on itse valmistettu, käytetään inventaariarvona kustannuslaskennalla laskettua hyödykkeen omakustannushintaa, joka sisältää hankinnan ja valmistuksen aiheuttaman muuttuvat arvonlisäverottomat menot.

Varastossa olevat tavarat lasketaan yrityksen tilinpäätöspäivänä. Inventaariolistaan merkitään tavaroiden määrät, ostohinnat ilman arvonlisäveroja ja tavaroiden yhteishinta. Inventaarilista päivätään ja sen allekirjoittaa yrittäjä (inventoija). Valmistustoimintaa harjoittavissa yrityksissä varastolista laaditaan niin, että siitä saadaan erikseen jaoteltuina:

  1. aineet ja tarvikkeet
  2. keskeneräiset tuotteet sekä
  3. valmiit tuotteet ja tavarat

Keskeneräisten töiden ja puolivalmisteiden sekä valmistevaraston hinnoittelussa käytetään enintään omakustannushintaa.

Tarkista matkalla olevat tavarat. Jos tavaran hankintaan liittyvä ostolasku on kirjattu tilinpäätökseen kuluksi, mutta tavara ei vielä fyysisesti ole saapunut varastoon, matkalla oleva tavara kuuluu sisällyttää inventaariluetteloon. Matkalla oleva tavara kuuluu yleensä ostajan vaihto-omaisuuteen, mutta oikean luovutusajankohdan voi tarvittaessa tarkistaa INCOTERM toimituslausekkeista.

Varastoa ei saa yliarvostaa ja siksi käytetään ns. alimman arvon periaatetta: kunkin hyödykkeen arvoksi valitaan alin seuraavista:

  • alkuperäinen hankintameno
  • todennäköinen jälleenhankintameno
  • todennäköinen luovutushinta

Varsinaiseen toimintaan liittyvät varaston arvon menetykset, kuten tuotteiden tai raaka-aineiden teknisestä vanhenemisesta, pilaantumisesta tai vahingoittumisesta johtuvat arvonalennukset käsitellään varaston epäkuranttiutena, joka sisältyy varaston muutokseen. Epäkuranttiusvähennyksen voi huomioida inventaarissa joko yksittäisellä tuoterivillä tai erikseen inventaariluettelon lopussa. Tilintarkastuksessa voidaan pistokokeen tarkistaa, että varastoinventaarissa mukana olevasta tavarasta löytyy kirjanpidosta ostolasku, ja että inventaarissa käytetty hyödykkeen arvo on joko ostolaskussa näkyvä alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi arvo.

 Jos yrityksellä on käytössä varastoseurantajärjestelmä, voidaan sen näyttämää tilinpäätöspäivänä tulostettua listaa käyttää varaston arvon kirjaamisessa. Varasto-ohjelman sisältämän tiedon oikeellisuus tulee kuitenkin tarkistaa laskemalla varasto tilinpäätöspäivänä tai esimerkiksi tuote tai tuoteryhmä kerrallaan pitkin vuotta niin, että pääosa varastosta tulee lasketuksi kalenterivuoden sisällä.

Jos varastojärjestelmää ei ole käytössä, voidaan inventaarilista tehdä esimerkiksi seuraavan mallin mukaisesti muulla ohjelmalla tai ruutupaperilla.

 

Jenni Mäkinen, KLT
Kehittämispäällikkö