Työaikalain keskeisiä muutoksia 1.1.2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190872

Uudessa työaikalaissa paikkasidonnaisuudesta on luovuttu ja etätyö kuuluu jatkossa työaikalain ja työaikaseurannan piiriin. Edellytyksenä työaikalain soveltamiseen etätyössä on, että työnantaja pystyy etäyhteyksien kautta valvomaan työntekijää.

Joustotyöaika

 • Erityisesti vaativaan asiantuntijatyöhön, työ ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
 • Vähintään puolet työajasta sellaista, jonka sijoittelusta tai työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää, mutta työnantaja määrittelee työtehtävät ja tavoitteet
 • Sopimus on tehtävä kirjallisesti:
  - päivät, joille työntekijä saa työaikaa sijoitella, sekä viikkolevon sijoittaminen
 • Keskimääräinen säännöllinen työaika 40 h / vk / 4 kk

Liukuvan työajan joustojen lisääminen

 • Liukuma-aika pidentyy neljään tuntiin
 • Liukumasaldon enimmäiskertymät ovat enintään +60 tuntia ja -20 tuntia neljän kuukauden seurantajakson päättyessä
 • Työehtosopimuksella voidaan sopia toisin

Lakisääteinen työaikapankki

 • Työehtosopimuksista tuttu työaikapankki lisätään lakiin
 • Voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia
 • Sopimus on tehtävä kirjallisesti:
  - mitä eriä voidaan säästää
  - säästämisrajat, säästökertymä ei saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tunnilla, säästökertymä enintään 6 kk säännöllistä työaikaa vastaava määrä
  - pankkivapaan käyttämisen säännöt

Enimmäistyöaika

 • Ylityön enimmäismäärän sijasta seurataan kokonaistyöaikaa
 • Maksimikokonaistyöaika keskimäärin enintään 48 h / vko / 4 kk
 • Tasoittumisjaksosta voidaan sopia työehtosopimuksessa

Tähän luetaan kaikki tehdyt työtunnit (säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö, päivystys ja liukuva työaika).

Mikäli palkkahallintosi on Tilikeskuksen hoidossa, saat lisätietoja uudesta työaikalaista ja sen vaikutuksista omalta palkkahallinnon asiakasvastaavalta.

Tiina Iltanen, PHT
Palkkahallinnon erityisasiantuntija