Tulorekisteri-varmenteen uusiminen

Mikä on tulorekisterivarmenne?

Tulorekisteri-ilmoitusten lähettämisessä käytetyin tapa on tekninen rajapinta ja varmenne, jolla lähettäjä tunnistetaan.

Useimmiten ilmoitukset voidaan varmenteen avulla lähettää suoraan palkanlaskentaan käytetystä ohjelmasta.


Varmenteiden voimassaoloaika

Varmenteet ovat voimassa aina kaksi vuotta, jonka jälkeen ne pitää uusia.


Kuka voi uusia varmenteen?

Turun Tilikeskuksen ympäristössä olevien varmenteiden uusimisesta huolehdimme me, eikä tästä aiheudu asiakkaillemme lisätöitä.

Mikäli asiakkaamme laskee itse palkkoja tai palkanlaskenta tehdään asiakkaan omassa ympäristössä, on ilmoitus varmenteen vanhenemisesta saattanut jo tulla.

Tilitoimisto ei voi uusia asiakkaan nimissä olevaa varmennetta, vaan se on tehtävä asiakkaan toimesta.

Useissa palkanlaskentaan käytettävissä ohjelmissa tämä onnistuu suoraan ohjelman kautta. Kannattaa kääntyä tässä kohtaa tarvittaessa ohjelmistontoimittajan puoleen.

Mikäli varmenteen uusiminen suoraan ohjelmasta ei onnistu, se täytyy tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Varmenteiden uusiminen asiointipalvelussa onnistuu yleensä vain henkilöltä, jolla on kaupparekisteriin merkittynä jokin seuraavista toimielinrooleista:

  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus
  • elinkeinonharjoittaja

Lisätietoa varmenteesta Tulorekisterin sivuilla