Päivitetty ohje: Työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotus

Verohallinto julkaisi 23.6.2021 päivitetyn ohjeistuksen mm. työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotuksesta. Alla poimintoja ohjeistuksesta.

Pysäköintivirhemaksut

Pysäköintivirhemaksu kuuluu pysäköintivirheen tehneelle kuljettajalle. Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa kuitenkin myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Ajoneuvon omistaja tai haltija on kuitenkin vastuusta vapaa, jos hän saattaa todennäköiseksi, että hän ei tehnyt pysäköintivirhettä tai että pysäköintivirhemaksun määräämiselle ei ollut edellytyksiä.

  • Jos työntekijä saa pysäköintivirhemaksun työtehtävien yhteydessä kuljettaessaan työnantajan omistamaa tai hallinnoimaa ajoneuvoa ja työnantaja maksaa pysäköintivirhemaksun työntekijän puolesta tai korvaa sen työntekijälle, suoritus on työntekijän veronalaista palkkaa.
  • Jos pysäköintivirhemaksu on määrätty työntekijän työnantajalle, koska ajoneuvon kuljettaja ei ole ollut tiedossa pysäköintivirhemaksua määrättäessä eikä työnantaja peri maksettua pysäköintivirhemaksua takaisin työntekijältä, katsotaan kyseisen työntekijän saavan palkkana verotettavan rahanarvoisen edun.

Sopimussakot

  • Jos uusi työnantaja maksaa kilpailukieltosopimukseen perustuvan vahingonkorvauksen tai sopimussakon työntekijän puolesta, suoritusta pidetään oikeuskäytännön mukaan työntekijän veronalaisena palkkana. Vastaavasti, jos työntekijä maksaa ensin itse vahingonkorvauksen tai sopimussakon ja uusi työnantaja myöhemmin korvaa tämän hänelle, kyse on työntekijän saamasta veronalaisesta palkasta.
  • Jos työnantaja maksaa suoraan valtiolle tai korvaa työntekijälle työntekijän itsensä ensin maksaman, hänelle henkilökohtaisesti määrätyn rangaistusluonteisen sakon, katsotaan työnantajan maksama suoritus työntekijän saamaksi veronalaiseksi palkaksi. Merkitystä ei ole sillä, onko työntekijälle henkilökohtaisesti määrätyn sakon taustalla ollut tapahtuma aiheutunut työtehtävien yhteydessä tai muutoin työaikana.

Ylikuormamaksu

Ylikuormamaksu määrätään kuljetukseen käytetyn ajoneuvon omistajalle. Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallinnassa, ylikuormamaksu määrätään haltijan maksettavaksi. Siten, jos työntekijä ajaa työtehtävien yhteydessä työnantajan omistamalla tai pysyvästi hallitsemalla ajoneuvolla ja ylikuorman kuljetuksesta määrätään ylikuormamaksu, maksuvelvollinen on työnantaja. Kun työnantaja maksaa sille lain mukaisesti määrätyn ylikuormamaksun, ei työntekijälle muodostu tästä veronalaista etuutta, vaikka työntekijä olisi ylikuorman ottamisesta vastuussa.