Lomahuoneistojen vuokrauksesta merkittävä ennakkopäätös

Korkein hallinto-oikeus on antanut merkittävän, aiemmassa verotuskäytännössä noudatettua linjaa muuttavan lomahuoneistojen vuokrausta koskevan ratkaisun KHO 2017:131. Tapauksessa oli ratkaistavana se, ovatko vapaa-ajan asuntoon kohdistuvat kulut ja poistot vuokranantajan verotuksessa vähennyskelpoisia pelkästään huoneiston vuokrattuna olon ajalta vaiko myös niiden päivien osalta, jolloin asunto oli ollut tyhjillään.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei kulujen ja poistojen vähennyskelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ole sillä, että omistaja oli alun perin hankkinut vapaa-ajan asunnon omaa käyttöään varten, vaan että vähennyskelpoisuutta oli arvioitava sen perusteella, mihin tarkoitukseen asuntoa oli verovuonna käytetty. Omistaja pystyi esittämään asunnon käytöstä ja vuokraustoiminnan järjestämisestä selvityksen, jonka mukaan kyseistä vapaa-ajan asuntoa oli verovuonna käytetty pääasiassa tulonhankkimistoiminnassa. Tämän vuoksi omistajan asunnosta saamien vuokratulojen vähennykseksi ei ollut luettava vain vuokralle annettuja päiviä vastaavaa osaa asuntoon kohdistuvista kuluista ja poistoista, vaan kuluista ja poistoista vähennyskelpoista oli myös se osa, joka vastasi päiviä, jolloin asunto oli verovuoden aikana ollut tyhjillään.