Korona-helpotuksia lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Lisäksi ohjeistuksia päivitetään jatkuvasti.

Lue tästä Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote

Työehtosopimusten eroista johtuen lomauttamista koskevissa asioissa varmin tietolähde on yrityksen oma työnantajaliitto. Hyödyllisiä linkkejä ovat myös