Konserniavustuksen käyttö laajeni 1.1.2020 alkaen

Tulolähdejako poistui osakeyhtiöiltä sekä osuuskunnilta 1.1.2020 päättyviltä tilikausilta. Muutoksessa aiemmin henkilökohtainen tulolähde ja elinkeinotoiminnan tulolähde verotetaan osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä elinkeinotoiminnan tulolähteen mukaisesti. Muutos kasvattaa konserniavustuksen roolia konsernin tulonjaossa.

Holding-osakeyhtiöitä käytetään erityisesti yritysjärjestelyissä, joissa hankitaan vähänkin suurempi yhtiö. Osakeyhtiöiden käyttö on järkevää, koska yhtiöiden väliset osingot ovat verovapaita ja siten rahaa pystytään kohtuullisen helposti siirtämään konsernirakenteessa emoyhtiölle. Useimmiten emoyhtiö on hankkinut tytäryhtiön osakkeet velkarahalla ja toiminnasta on aiheutunut emoyhtiölle korkokuluja. Jotta konsernin verotus saataisiin optimoitua, emoyhtiö on tarvinnut elinkeinotoiminnan tuloa, jota on saatu konserniavustuksella. Konserniavustuksen edellytyksenä on kuitenkin ollut se, että emoyhtiö on harjoittanut liiketoimintaa. Liiketoimintana on pidetty esimerkiksi hallintopalvelujen tarjoamista tytäryhtiölle, mutta tämä on edellyttänyt esimerkiksi henkilökunnan siirtoja tytäryhtiöstä emoyhtiöön.

Lakimuutoksen jälkeen kaikkia osakeyhtiötä sekä myös osuuskuntia tullaan verottamaan aiemmin henkilökohtaisen ja elinkeinotoiminnan tulolähteen osalta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Tällöin konserniavustus on mahdollinen mm. tilanteissa, jossa emoyhtiö on puhdas holding-yhtiö. Muutos hallintopalveluja tarjoavasta yhtiöstä vähentää yhtiöiden välistä laskutusta ja byrokratiaa sekä helpottaa konsernin budjetointia ja tuloksen ennustamista.

On toki huomattava, että usealla emoyhtiöllä voi olla rakenteen tarkoituksena hakea jossain kohtaa tytäryhtiön osakkeiden verovapaata myyntivoittoa. Tämä on Verohallinnon kannanottojen mukaan edellyttänyt aiemminkin toiminnallista yhteyttä emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä, mikä ei välttämättä ole toteutunut pelkästään hallintopalveluja tarjoamalla.

Hyöty myös osakeyhtiömuotoisille kiinteistösijoittajille

Toinen merkittävä ryhmä, joka tulee hyötymään uudistuksesta, ovat osakeyhtiömuotoiset kiinteistösijoittajat. Näiden vuokratuloa on aiemmin verotettu tuloverolain perusteella. Kiinteistösijoitustoiminnassa konsernirakenteen tulojen tasaaminen on tähän asti ollut erittäin työlästä ja usein johtanut verotukselliseen tehottomuuteen. Uudistuksessa keskinäiset kiinteistöyhtiöt jäävät edelleen konserniavustuksen piirin ulkopuolelle, mutta niiden verotettava tulos on aiemminkin nollattu vastikkeiden avulla. Käytännössä hyöty tulee siitä, että konsernissa vuokratuottoja saavat emoyhtiöt tai tavalliset kiinteistöyhtiöt pystyvät siirtämään verotettavan tulon keskitetysti tietylle yhtiölle, mikä saattaa nopeuttaa lainojen takaisinmaksua sekä voitonjakoa osakkeenomistajille.

Edellytykset konserniavustukselle:

  • Sekä antajaa että saajaa verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan
  • Kotimainen emoyhtiö omistaa tytäryhtiöstä joko suoraan tai välillisesti tytäryhtiöidensä kautta yhdeksän kymmenesosaa osakepääomasta tai osuuksista
  • Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä
  • Edellä mainittu omistussuhde on kestänyt koko verovuoden
  • Sekä antajan että saajan tilikaudet ovat päättyneet samanaikaisesti

Mikäli konserniavustuksen käyttö kiinnostaa, ole yhteydessä asiakasvastaavaasi, niin kerromme lisää

Vesa Halme
Toimitusjohtaja
vesa.halme@tutke.fi