Konkurssilakiin ja ulosottoon väliaikaisia muutoksia 1.5.2020 alkaen

Väliaikaiset lakimuutokset, joilla yritysten konkurssiin hakemista hillitään ja ulosotossa olevien tilannetta helpotetaan tulivat voimaan 1.5.2020.

Velkojan mahdollisuus konkurssihakemuksen jättämiseen vaikeutuu

Konkurssilakia muutetaan väliaikaisesti siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitetaan nykyisestä. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Tämä on tällä hetkellä yleisin velkojan jättämän konkurssihakemuksen peruste. Lakimuutos on väliaikainen siten, että se on voimassa 1.5.–31.10.2020.

 Konkurssiin voi velallista kuitenkin edelleenkin hakea, jos velkoja voi osoittaa, että kyse ei ole tilapäisestä maksukyvyttömyydestä, vaan yritys ei ole maksanut laskujaan ennen koronaakaan.

Ulosotossa oleville helpotusta ja lisäaikaa

Koronan vuoksi myös ulosottolainsäädäntöä on muutettu väliaikaisesti siten, että ulosottovelalliset voivat saada helpotuksia ulosottomaksuihinsa koronasta johtuvista maksuvaikeuksista. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.5. alkaen ja ovat voimassa 31.10. saakka. Helpotukset eivät tule automaattisesti, vaan velallisen pitää osata pyytää niitä ulosottomieheltä.  

Jos yrittäjä saa yrityksestä palkkaa, ulosottomies voi antaa hänelle maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan antaa normaalisti enintään kolme kuukautta, mutta väliaikaisen lakimuutoksen ansiosta kuusi kuukautta. Velkojan suostumuksesta maksuaikaa voidaan puolestaan antaa normaalisti maksimissaan kuusi kuukautta, mutta lakimuutoksen myötä 12 kuukautta. 

Palkasta voidaan heikentyneen maksukyvyn vuoksi ulosmitatta myös aikaisemmin määrättyä pienempi määrä. Myös yhtiön tai muun yhteisön osalta voidaan rajoittaa elinkeinotulosta tehtävän ulosmittauksen määrää, jos velallinen voi jatkaa tällä tavalla liiketoimintaansa.

Maksuhäiriötietoon voi saada näkyviin merkinnän johtuvan koronasta

Lainsäädäntömuutosten lisäksi on hyvä huomioida, että mikäli yritys saa koronatilanteesta johtuvan maksuhäiriömerkinnän, on mahdollista pyytää Suomen Asiakastieto Oy:tä lisäämään merkinnän yhteyteen tiedon, että merkintä johtuu nimenomaan koronaviruksen aiheuttamista ongelmista. Suomen Asiakastieto Oy on tiedottanut, että se tekee rekisterimuutokset tällaisen merkinnän mahdollistamiseksi. Näin luottotiedot antavat tiedon käyttäjälle kattavamman kuvan maksukyvyttömyyden perusteesta ja kestosta.