KLT ja PHT - Arvostettu ja ansaittu osoitus alan ammattitaidosta

Turun Tilikeskus-Yhtiöiden kirjanpitopäällikkö Päivi Saha on alansa ammattitaitoinen osaaja, joka saa käyttää nimensä yhteydessä kirjainyhdistelmää KLT. Palkkahallinnon palvelupäällikkö Mari Kujanpään nimen perässä on puolestaan kirjainyhdistelmä PHT.

Itse asiassa jompikumpi löytyy peräti 20 henkilöltä Turun Tilikeskus-Yhtiöiden 90 työntekijästä. Alan ulkopuolisille kirjainyhdistelmät saattavat olla täysin vieraita. Mistä siis on kyse? Ainakin siitä, että asiakas saa erittäin osaavaa ja päivitettyä taloushallinnon palvelua.

Mikä on KLT?

Yhteen lauseeseen tiivistettynä: KLT on kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijatutkinto. Kuka tahansa ei voi sitä suorittaa, sillä tutkinto on tarkoitettu alan ammattilaiselle.

Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi henkilöllä pitää nimittäin olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alan tehtävissä.

Tili-instituuttisäätiö vastaa KLT-tutkinnosta. Soveltuvat hakijat hyväksytään vuosittain järjestettävään tenttitilaisuuteen. KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. KLT-tutkinnon suorittaneet raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

Paljon tutkinnon arvostuksesta kertoo myös se, että auktorisoidulla tilitoimistolla täytyy olla KLT-tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö.

Mikä on PHT?

Palkkahallinto on oleellinen ja vaativa osa yritysten toimintaa. Suuri osa yrityksistä on ulkoistanut palkanlaskennan ja laajemminkin palkkahallintonsa. Kasvavaan vaatimustasoon vastaa PHT-koulutus. Taloushallintoliitto on järjestänyt Palkkahallinto tilitoimistossa eli PHT-koulutusta jo vuodesta 2005 alkaen.

Koulutusohjelma on tarkoitettu tilitoimistoissa työskenteleville palkanlaskijoille ja palkkoja laskeville kirjanpitäjille, joilla on jo työkokemusta palkanlaskennasta.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan palkkahallinnon juridista osaamista.

PHT-koulutusohjelman käyneet ja tentin läpäisseet opiskelijat saavat käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä PHT.

  • KLT ja PHT ovat osoitus erityisen korkeasta ammattitaidosta. Pidämme niitä erittäin tärkeinä. Kannustamme henkilökuntaa suorittamaan tutkintoja ja kustannamme muun muassa valmennuskurssit.
  • Molemmat tutkinnot ovat ajokortti alan vaativampiin tehtäviin.