Kiitos asiakkaamme!

Lähestyimme keväällä asiakkaitamme perinteisesti asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yksi toimintamme kehittämisen tärkeimpiä osa-alueita.

Tänä vuonna suositteluhalukkuutta kuvaava NPS* oli 42, jota voidaan pitää todella erinomaisena tuloksena.

NPS on lyhenne termistä “Net promoter score." Tiivistettynä termi vastaa kysymykseen: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?” Asiakkaat jakautuvat vastauksissa kolmeen kategoriaan: suosittelijoihin (9-10), passiivisiin (7-8) ja arvostelijoihin (1-6). NPS lasketaan vähentämällä suosittelijoiden määrästä arvostelijoiden määrä.

Kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilökunnallemme ja asiakkaillemme, jotka haluavat yhdessä kehittää talous- ja palkkahallinnon palveluita kanssamme. Tartumme määrätietoisesti kehitettäviin osa-alueisiin ja vaalimme vahvuuksiamme, jotta palvelumme taso pysyy korkealla jatkossakin.