KATSO-tunnistautuminen ja -valtuuttaminen päättyy, tilalle Suomi.fi

Suomi.fi-tunnistautuminen

Suomi.fi:tä varten ei perusteta erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja.

Palvelu toimii henkilökohtaisilla, vahvoilla tunnistautumisvälineillä, jotta käyttäjän henkilöllisyys voidaan varmistaa. Yleisimpiä näistä ovat henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti.

Linkki: Tietoa tunnistuksesta

Suomi.fi:n valtuudet

Useimmat asiakkaamme voivat omassa asioinnissaan jo hyödyntää Suomi.fi:tä. Tietyillä rooleilla rekistereissä oleva henkilö saa automaattisesti edustamis- tai asiointioikeuden eri palveluihin.

Suosittelemme varmistamaan, että kaupparekisterin, YTJ:n ja yhdistysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla. Jos oikeita henkilöitä ei ole rekisterissä, asiointi vaikeutuu. Ja toisin päin: tietoihin voi päästä käsiksi henkilö, jolla ei enää olekaan niiden kanssa mitään tekemistä.

Yrityksen omalle työntekijälle tai muulle henkilölle voi myös erikseen antaa asiointivaltuuden tarpeellisiin viranomaispalveluihin.

Lisätietoja valtuuttamisesta ja suoraan rekistereiden perusteella edustamiseen oikeuttavista rooleista löytyy Suomi.fi:n sivuilta.
Linkki: Lisätietoja valtuuttamisesta

Suomi.fi:n käyttöön liittyvissä kysymyksissä apua saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

Linkki: Yritys-Suomen puhelinpalvelu

Tilitoimiston valtuuttaminen puolesta-asiointiin

Tilitoimistojen osalta Suomi.fi:hin siirtymistä on hankaloittanut kehityksen keskeneräisyys ja järjestelmän tekniset puutteet.

Muutos ei aiheuta juuri nyt tehtäviä toimenpiteitä. Lähetämme asiakkaillemme valtuuspyynnöt ja ohjeet niiden hyväksymiseksi syksyn aikana.