Joululahjat verotuksessa

Minna Markkula

Yhteistyötahojen joulumuistamiset

Yrityksen toiselle yritykselle tai muulle yhteistyötaholle (siis muulle kuin yrityksen omaan henkilökuntaan kuuluvalle) antaman joululahjan kohdalla tulee verotuksessa ratkaistavaksi, onko kyse mainoslahjasta vai edustuslahjasta.

Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille vastaanottajille. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai liiketunnus. Myös yrityksen omia tuotteita voidaan antaa mainostarkoituksessa. Mainoslahjan hankintameno on antajalleen sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa normaalisti täysin vähennyskelpoinen.

Edustaminen kohdistuu aina yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Henkilökunnalle, hallitukselle tai tilintarkastajalle annetut lahjat eivät siis milloinkaan ole edustusta. Edustuslahja on mainoslahjaan verrattuna valittu yksilöllisemmin vastaanottajaa silmälläpitäen ja on yleensä arvoltaan suurempi. Alkoholilahjojen on verotuskäytännössä katsottu euromäärästä riippumatta aina liittyvän edustamiseen. Edustuslahjan hankintameno on arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvoton. Tuloverotuksessa edustuskulujen määrästä on vähennyskelpoista tällä hetkellä jälleen 50 %.

Joululahjat henkilökunnalle ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia

Henkilökunnalle annettava joululahja ei ole markkinointia eikä edustusta vaan henkilöstökulua ja sellaisena lähtökohtaisesti tuloverotuksessa täysin vähennyskelpoinen. Arvonlisäverotuksessa henkilökunnalle annetut lahjat luokitellaan yksityiskulutuksesi ja ne ovat siitä syystä vähennyskelvottomia.

Henkilökunnalle annettavan lahjan suhteen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, milloin se tulkitaan verotuksessa palkaksi. Verohallinto on linjannut, että palkkaa ei ole vähäinen lahja. Verottajan näkökannasta lahja on vähäinen, kun sen arvo on enintään 100 euroa ja lahjakäytäntö koskettaa koko henkilökuntaa. Lahja tulee antaa muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Yleiskäyttöön soveltuva lahjakorttikaan ei käy lahjaksi, sillä verottaja tulkitsee sen verotettavaksi tuloksi, mikäli työntekijälle jää vapaus valita, miten lahjakortin käyttää. Mikäli työntekijä hankkii lahjansa itse ja yritys korvaa sen kulukorvauksena, tulkitaan sekin verottavaksi tuloksi valinnanvapauteen perustuen.