V-S Yrittäjä -lehti 4/2016: Edustusta vai markkinointia?

Postitettu 20.04.2016

Teksti: Anne Pentti


On tärkeää, että tilaisuuden ohjelma, kesto, osanottajat ja tilaisuuden tarkoitus dokumentoidaan tarkasti, silloin verottajan kanssa ei tule ongelmia.

Yrityksen arkisessa toiminnassa edustuksen ja markkinoinnin raja on häilyvä. Sama pätee verottajan tulkintoihin. Edustukseen tai markkinointiin käytetyn rahan erittelemiselle on kuitenkin selkeä taloudellinen syy.

Markkinointikulut ovat yrityksen tuloverotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia, samoin arvonlisäverotuksessa, kunhan kulu liittyy yrityksen verolliseen toimintaan. Edustuskulut sen sijaan ovat vähennyskelpoisia vain 50 prosentin osuudelta. Arvonlisäverotuksessa edustuskuluja ei saa vähentää, kun hankinta koskee edustustarkoitukseen käytettäviä tavaroita ja palveluja.

– Yrittäjän kannattaa tehdä kirjanpitoa varten hyvä selvitys rahan käytön kohteesta. Mahdollisessa verotarkastuksessa vähennysoikeutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Yrittäjän ei kannata luottaa muistiinsa, vaan tapahtuman sisältö kannattaa kirjata ylös mahdollisimman tarkasti ja liittää kirjanpitomateriaaliin, sanoo lakimies Minna Markkula Turun Tilikeskuksesta.

Edustaminen on vieraanvaraisuutta, joka kohdistuu yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin ja jolla pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen tai entisten suhteiden säilyttämiseen ja parantamiseen.

Viinilasillinen voi olla hyvinkin vähennyskelpoinen

Markkinointikulu on vähennyskelpoinen, kunhan se liittyy yrityksen verolliseen toimintaan. Yrityksen tuotteisiin liittyvä koulutus ja esittely eli ns. kohderyhmämarkkinointi katsotaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan markkinoinniksi, samoin neuvottelukulut. Tuotteiden esittelyn tai yrityksen tarjoaman koulutuksen yhteydessä tarjottava tavanomainen ruoka ja juoma ovat vähennyskelpoisia.

– Jopa viinilasillinenkin tässä yhteydessä katsottaisiin vähennyskelpoiseksi markkinointikuluna, kunhan tarjoilu on tavanomaista ja se on toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden. Kuitenkin siinä tapauksessa, että tarjoilu ja viihdeohjelma järjestettäisiin esimerkiksi illalla varsinaisen koulutusosuuden jälkeen, katsottaisiin kulut tältä osin edustukseksi. Tilaisuuden tai tapahtuman liittyminen yrityksen liiketoimintaan on aina tulkinnan kannalta ratkaisevaa, Markkula tarkentaa.

Edulliset mainoslahjat, joita yritys jakaa suurelle joukolle asiakkaitaan, ovat markkinointia. Yksilölliset lahjat tai alkoholilahjat ovat aina edustusta.

Kirjapitäjä ei paljosta materiaalista pahastu

Matkan tai tilaisuuden ohjelmarakenteella on suuri vaikutus siihen, kumpaan kategoriaan kulujen katsotaan kuuluvan. Ohjelmasta pitää ilmetä myös tilaisuuden tavoite ja tarkoitus. Osallistujaluettelo kannattaa laittaa liitteeksi ja kirjata siihen myös missä roolissa osallistujat on tilaisuuteen kutsuttu. – Ei kirjanpitäjä koskaan pahastu, jos taustamateriaalia tulee useampikin sivu, Markkula korostaa. – Pikemminkin kirjanpitäjä menee näyttämään kollegalleen, miten hyvin asiakas huolehtii yrityksensä asioista.