Talousarvioesitys 2017 ei sisällä merkittäviä verotuksellisia muutoksia

Postitettu 09.12.2016

Talousarvioesitys 2017 sisälsi vain maltillisia muutoksia verotukseen. Suurimmat muutokset liittyvät henkilöverotuksen veroasteikkojen keventämiseen sekä yrittäjävähennykseen, jonka vaikutus näyttää kuitenkin jäävän arveltua pienemmäksi.

Yritysten kannalta suurimman painoarvon saanee kilpailukykysopimuksen liitännäisvaikutukset, joilla palkkojen sivukuluja siirretään yhtiöltä työntekijöille.

Kilpailukykysopimuksen tullessa hyväksytyksi hallitus esitti kevennyksiä verotukseen pääasiassa indeksimuutoksen mukaisesti, muun muassa työtulovähennyksen ja tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää kasvatettiin. Vaikka muutosten johdosta pienituloisten veroaste laski noin 1,2 % ja hyvätuloistenkin 0,6 %, on selvää, ettei euromääräinen hyöty ole kovin merkittävä.

Kilpailukyvyn nostamiseksi työnantajan sosiaalikuluja on esitetty siirrettäväksi työntekijöille. Työttömyysvakuutusmaksun työntekijäosuus kasvaa 1,15 prosentista 1,6 prosenttiin ja työntekijän eläkevakuutusmaksu kasvaa 5,7 prosentista 6,15 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa 40 000 euroa vuodessa tienaavalle työntekijälle noin 360 euroa enemmän kuluja. Maksut ovat kuitenkin verotuksessa vähennyskelpoisia, joten kokonaisvaikutus ei jää aivan näin suureksi.

Työnantajan vakuutusmaksuprosentit kevenevät hieman työttömyysvakuutusmaksun pienentyessä 1,0 prosentista 0,8 prosenttiin ja sosiaaliturvamaksun laskiessa 2,12 prosentista 1,08 prosenttiin. Käytännön vaikutus yrityksille 300 000 euron palkoilla olisi sosiaaliturvamaksun pienentymisellä noin 3 100 euroa vuodessa ja työttömyysvakuutusmaksun pienentymisellä noin 600 euroa ennen yhteisöveroja.

Hallitus on kompensoimassa henkilöyhtiöille osakeyhtiöille aiemmin tehtyä verokannan laskua 24,5 pro-sentista 20 prosenttiin tuomalla henkilöyhtiöille yrittäjävähennyksen. Ehdotuksen mukaan henkilöyhtiöiden verotettavasta tuloksesta vähenne-tään tappioiden ja verovapaiden osinkojen vähentämisen jälkeen viisi prosenttia. Muutoksen vaikutus jää kuitenkin pieneksi ainakin osakeyhtiöihin verrattuna, koska osakeyhtiöillä muutos aikanaan koski veroprosenttiyksikön laskua ja henkilöyhtiöillä verotettavaa tulosta. Henkilöyhtiöillä veron määrä laskisi enimmillään 5 %, kun osakeyhtiöillä vähennys veroissa oli aikakaan noin 18 %.