Osaamisen johtamisella askel edellä muutoksessa

Postitettu 13.12.2017

Osaamista kehittämällä ja johtamalla voimme olla askeleen edellä nopeassa muutoksessa. Vaatimustasoa nostamalla voidaan tarjota enemmän asiantuntijapalveluita asiakkaan liiketoiminnan ja strategian tueksi.

Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat tekevät Turun Tilikeskuksessa työtä, joka vaatii laajaa asiantuntemusta. Työn sisältö on muuttunut niin merkittävästi, että päivitämme vielä tämän vuoden puolella henkilökunnan työnimikkeet: Turun Tilikeskuksessa työskentelee taloushallinnon ja palkkahallinnon asiantuntijoita.

Tulevaisuudessa asiantuntijoilla tulee olemaan enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen asiantuntijatyöhön, mikä tarkoittaa myös työn vaatimustason nostoa. Digitalisaation avulla voi jo nyt ulkoistaa tilitoimistolle sellaisia taloushallinnon tehtäviä mitä ei ennen ole ollut mahdollista ulkoistaa.
Mietimme jatkuvasti, miten voimme tehdä asiat paremmin. Asiantuntijapalvelu asiakkaan liiketoiminnan ja strategian tueksi vaatii uudenlaista ajattelua ja koko organisaation kyvykkyyden kehittämistä.

Olemme aina kannustaneet henkilöstöämme kouluttautumaan, koska se on kaikkien edun mukaista. Kun henkilöstö on osaava, näkyy se myös työtyytyväisyydessä, sekä hyvänä ja laadukkaana asiakaspalveluna.

Tekesin tukemana Turun Tilikeskus on lähtenyt viemään osaamisen kehittämistä uudelle tasolle. Stara Consulting Group Oy:n Patrick Stara tukee meitä kumppanina muun muassa osaamis- ja perehdytysprosessien kehittämisessä. Yhdessä olemme lähteneet miettimään ja kehittämään henkilöstöllemme kehitys- ja koulutuspolkuja vastamaan tulevaisuuden tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa asiantuntijamme pääsevät kehittymään entistä paremmin omassa työssään, saavat uusia työtehtäviä samalla kun heiltä vaaditaan myös uutta osaamista. Turun Tilikeskus haluaa varmistaa, että henkilöstön osaaminen on toimialan huippua.

Tänä syksynä olemme uudistaneet koko kehityskeskusteluprosessin vastaamaan paremmin sekä yksilöiden että organisaation tarpeita. Jatkossa henkilöstön kanssa käydään syksyllä yksikkö- ja yksilökeskustelu ja keväällä seurantakeskustelu. Tällä tavalla kehityskeskusteluista saadaan enemmän irti, ja pystymme paremmin kehittämään henkilöstöämme sekä avaamaan jokaiselle työntekijälle oman kehittymispolun.

Lähes sadan tekijän organisaationa pystymme seuraajasuunnittelun avulla paremmin varautumaan tulevaisuuteen, suunnittelemaan sitä sekä vahvistamaan seuraajiksi nimitettävien valmiuksia ajoissa. Toimiala muuttuu ja uudistuu kovaa vauhtia: Me pyrimme olemaan askeleen edellä tulevia muutoksia.

Olemme tästä hyvin ylpeitä: Turun Tilikeskus on viidestoista organisaatio Suomessa, joka liittyi mukaan Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka-ohjelmaan. Perheen ja työn yhteensovittaminen koskee eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia työssäkäyviä ihmisiä. Perheystävällinen työpaikkaohjelma ei rajoitukaan lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.
Kyse on sekä asenteista että teoista, joilla tehdään mahdolliseksi työnteon ja perhe-elämän sujuvuus arjessa.

Samalla tuetaan työntekijän työkykyä ja toisaalta työnantajan tavoitteita. Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys sekä henkilöstön hyvinvoinnin, että perheiden elämän kannalta. Henkilöstö on voimavaramme ja näemme, että tämä tulee olemaan meille kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on kehittää yrityksestämme entistä perheystävällisempi työpaikka.

Haluamme olla alamme edelläkävijöitä. Menestyvä liiketoiminta ei onnistu, ellei ole valmis muuttamaan ja kehittämään toimintaa.