Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee

Postitettu 09.12.2016

Hallitus esittää, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti.

Maksuperusteisessa tilityksessä yritys kohdistaisi myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin yritys saa maksun myynnistään tai se maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Maksuperustetta sovellettaisiin vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Soveltamisen ulkopuolelle jäävät tuonti ja vienti, EU-alueen yhteisömyynti ja yhteisöhankinnat sekä rajan ylittävät palvelumyynnit. Laki tulisi voimaan 1.1.2017.

Lakimuutoksen tarkoituksena on helpottaa pienyritysten maksuvalmiutta. Arvonlisävero pitää nykyisin tilittää laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Jos yritys on laskuttanut myynnin tammikuussa, alv on pitänyt maksaa 12. maaliskuuta. Maksuperusteista arvonlisäveroa sovellettaessa, yritys voisi tilittää tammikuussa laskutetun myynnin alvin vasta toukokuussa, jos laskuun on saatu maksu maaliskuussa. Vastaavasti ostoista vähennettävä arvonlisävero vähennettäisiin vasta sen kuukauden kausiveroilmoituksella, kun ostolasku on maksettu.

Ketä muutos koskee ?

Suurimpina maksuperusteisen arvonlisäveron hyötyjinä ovat alihankkijat ja isoille yrityksille tuotteita ja palveluja tarjoavat pk-yritykset, jotka ovat joutuneet hyväksymään yli 45 vuorokauden, jopa 60 vuorokauden maksuaikoja. Muutos koskee vain yrityksiä, joilla on laskutusmyyntiä. Kuluttajakaupassa eli suuressa osassa palvelualoja ja kauppaa kaikki jatkuu entisellään.

Maksuperusteista arvonlisäveroa ovat tälläkin hetkellä voineet soveltaa alkutuottajat, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia. Jatkossa myös ne mikroyrityksiksi luokiteltavat ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä, voisivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Mikroyrityksen kriteerinä on muun ohessa enintään 700 000 euron liikevaihto.

Käyttöönotto

Yritys voi itse valita tilittääkö se arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti. Yritys voisi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta.

Käytännön toteutus

Kun kirjanpitoa kirjanpitolain vuoksi tehdään edelleen suoriteperusteisesti ja arvonlisäveron käsittelyssä siirryttäisiin maksuperusteeseen, kulkisivat kirjanpito ja arvonlisäverotus eri tahtiin. Pääsääntöisesti mikään taloushallinnon tietojärjestelmä ei tällä hetkellä osaa käsitellä arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Arvonlisäveron maksuperusteinen käsittely edellyttää olemassa olevien taloushallinnon järjestelmien peruslogiikan muuttamista. Jos lakimuutos täsmentyy ja vahvistetaan vasta vuodenvaihteessa, ohjelmistotalot eivät pysty toteuttamaan tietojärjestelmämuutoksia kovin nopealla aikataululla.