Asiakastyytyväisyystutkimuksen satoa

Alkuvuosi 2020 on ollut kaikin tavoin erikoinen. Alalla kuin alalla on ollut käynnissä työtaisteluita. Kun niistä päästiin sovintoon, niin edessämme oli koronavirus, jonka aiheuttamaa likapyykkiä pesemme vielä monta vuotta.

Lähestyimme keväällä asiakkaitamme perinteisesti asiakastyytyväisyyskyselyllä. Saimme paljon arvokkaita vastauksia ja palautetta. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille.  Palautteellanne saamme arvokasta tietoa siitä, mitä te, arvoisat asiakkaamme, meiltä haluatte ja mihin suuntaan toimintaamme tulisi kehittää.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä saadaan risuja että ruusuja. Tänä vuonna suositteluhalukkuutta kuvaava NPS* oli 42, jota voidaan pitää todella erinomaisena tuloksena. Kehitys ei tietenkään pääty tähän, vaan haluamme jatkossakin pitää tasomme korkeana huolehtimalla henkilökuntamme viihtyvyydestä, osaamisesta ja panostamalla kehitykseen. Meiltä pyydettiin mm. webinaareja sekä muuta koulutusta. Vastaamme toivisiinne ja tulemme järjestämään asiakkaillemme ilmaisia koulutuksia ajankohtaisista verotuksen asioista sekä muista teitä kiinnostavista aiheista. Tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat meiltä mahdollisimman paljon tietoa ja tukea päätöksen tekoon.

Hyvää kesää toivottaen,

Vesa Halme
Toimitusjohtaja

*NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.

NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).