Yle-vero koskee myös osakeyhtiöitä

Postitettu 12.12.2012

Mikä on Yle-vero?

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2012 yleisradioverolain, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Yle-vero korvaa nykyisen televisiomaksun. Yle-veroa maksavat kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Yle-veroa maksavat myös yhteisöt, jotka harjoittavat Suomessa liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta.

Kuinka suuri on Yle-vero?

Henkilön Yle-veron suuruus riippuu kalenterivuonna ansaittujen tulojen määrästä. Veron vähimmäismäärä on 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Yle-vero on 0,68 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Jos tulot ovat alle 7 352,95 euroa vuodessa, Yle-veroa ei peritä. Jos tulot ovat vähintään 20 588,24 euroa vuodessa, Yle-veron määrä on 140 euroa.

Yhteisön Yle-veron määrä perustuu verotettavaan tuloon. Jos verotettava tulo on 50.000 euroa, Yle-veron määrä on 140 euroa. 50.000 euron ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 % siten, että veron määrä on enintään 3.000 euroa vuodessa. Raja täyttyy, kun yhteisön verotettava tulo on 867.143 euroa. Yle-vero on osakeyhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Ketkä on vapautettu Yle-verosta?

Yle-veroa maksavat vain elinkeinotoimintaa harjoittavat yhteisöt. Valtio ja sen laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, muut uskonnolliset yhdyskunnat ja asunto-osakeyhtiöt on vapautettu yhteisöjen Yle-verosta. Yleishyödylliset yhdistykset eivät maksa Yle-veroa. Kuitenkin jos yhdistys harjoittaa elinkeinotoimintaa, Yle-vero määrätään.

Yksityiset liikkeen- tai ammatinharjoittajat, maataloudenharjoittajat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät maksa Yle-veroa. Henkilön Yle-veroa määrättäessä otetaan huomioon hänen tulojensa yhteismäärä, johon sisältyvät myös toiminimestä, maataloudesta, avoimen tai kommandiittiyhtiön tulo-osuutena saadut tulot.

Yle-veron maksaminen

Vero määrätään vuosittain tuloverotuksen yhteydessä. Vero sisältyy palkansaajan verokortissa olevaan ennakonpidätysprosenttiin tai yhteisölle ennakonkantona maksuunpantuun määrään. Vero on luettavissa vuoden 2013 verokorteista, jotka postitetaan joulu-tammikuussa 2012 - 2013.

Yhteisölle vuodelta 2013 määrätyissä ennakkoveroissa ei vielä ole mukana Yle-veroa, vaan vuoden 2013 Yle-vero peritään vasta lopullisen tuloverotuksen yhteydessä. Verovuodesta 2014 alkaen Yle-vero sisältyy ennakkoveroihin.