Vuoden 2013 verotuksen muutosesitykset

Postitettu 12.12.2012

Yhteisöjen verotus

 • Tuotannollisten investointien korotetut poistot vuosina 2013 - 2015
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeiden palkkamenoista lisävähennys vuosina 2013 - 2015
 • Yle-vero

Henkilöverotus

 • Ansiotuloveroperusteiden inflaatiotarkistuksista luovutaan 2013 ja 2014 verotuksessa
 • Työtulovähennyksen ja kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrää korotetaan
 • Eläketulon verotusta kiristetään
 • Solidaarisuusvero: 100 000 euroa ylittäville ansiotuloille valtion tuloveroasteikkoon uusi tuloluokka
 • Verovapaan kilometrikorvauksen määrä laskee 45 sentistä 43 senttiin/km vuonna 2013. Vuodesta 2014 alkaen vahvistettaisiin lisäksi erikseen kilometrikorvaus 15 000 kilometrin ylittävälle osalle. Nykytasolla alennus olisi 45 sentistä 25 senttiin.
 • Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimusten veroetu heikkenee
 • Yle-vero
 • Kotitalousvähennyksen käyttöala laajenee koskemaan ETA-valtiossa myytyjä palveluja. Vähennystä voi hakea takautuvasti vuodesta 2007 alkaen
 • Asuntolainan korkovähennys laskee vuonna 2013 80 prosenttiin ja vuodesta 2014 alkaen 75 prosenttiin korkomenojen määrästä
 • Sijoittajan verovähennys listaamattomiin pieniin yrityksiin vuosina 2013-2015 tehdyistä vähemmistösijoituksista
 • Perintö- ja lahjaverotukseen uusi porras vuosiksi 2013 - 2015 1 000 000 ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta

Muita muutoksia

 • Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero nousee 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin
 • Kaikkien arvopapereiden varainsiirtovero maksetaan velattomasta hinnasta myyntihinnan sijaan
 • Arvonlisäverokantoja ja vakuutusmaksuveroa korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.
 • Yel-vakuutuksen aloittavan yrittäjän maksunalennus pienenee 1.1.2013 alkaen 25 prosentista 22 prosenttiin.