Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2018

Postitettu 13.12.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö tie-dottaa, että se on vahvistanut vuoden 2018 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2018 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta.

Yrittäjät

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2018 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2017.

Työntekijä

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 6,35 ja 53–62 vuotta täyttäneillä 7,85 prosenttia. Molemmat maksut ovat 0,20 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2017.

Työnantajat

Työnantajan keskimääräinen maksu on 17,75 prosenttia, mikä on 0,20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Työeläkevakuutusmaksun taso perustuu työmarkkinoiden keskus-järjestöjen eläkeuudistuksessa tekemään sopimukseen. Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Maksuprosenteissa on otettu huomioon myös työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Sairausvakuutuksenmaksut vuonna 2018

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2018.
Asetus tulee voimaan vuoden 2018 alussa ja se on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Sairaanhoitomaksut

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 1,53 prosenttia.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksut

Palkansaajalta ja yrittäjältä vuonna 2018 perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkkatulosta ja työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Päivärahamaksu peritään tällöin myös mainitun tulorajan alittavasta tulon osasta. Jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Yrittäjältä vuonna 2018 perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,17 prosenttia yrittäjän eläkelaissa tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti

Työnantajan vuonna 2018 maksama työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 prosenttia