Osaaminen edellä vuoteen 2019

Postitettu 08.01.2019

Uuteen vuoteen 2019 lähtiessä positiivisena asiana nähdään se, että Varsinais-Suomen työttömyysaste on laskenut ja on tällä hetkellä alle maan keskiarvon. Toisaalta talouden osalta on näköpiirissä taloudellisen taantuman merkkejä niin pörssissä, kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Taloushallintoalalla suurimmat muutokset vuonna 2019 liittyvät Tulorekisterin käyttöönottoon sekä sen myötä muuttuneeseen palkanlaskentapalveluun. Keväällä 2019 pidettävien eduskuntavaalien ei odoteta vaikuttavan merkittävästi yritysverotukseen ainakaan lyhyellä aikavälillä, mutta verotuksessa voi tapahtua tiettyjä painopistemuutoksia.

Me Turun Tilikeskuksessa uskomme, että koulutukseen panostaminen on oikea tie pysyä mukana muutoksessa. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen tuo taloushallintoalalle omat haasteensa, ja riskinä on ainakin lyhyellä aikavälillä tietotaidon katoamista. Me pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin pitkällä aikavälillä panostamalla erityisesti nuorempien tieteenharjoittajiemme kouluttamiseen.

Turun Tilikeskuksen kehityskohteet tilikaudella 2019 ovat edelleen kokonaisvaltainen taloushallintopalvelu, sekä yrittäjälle lisäarvoa tuottavien sähköisten palvelujen tarjoaminen. Ohjelmistotaloista riippumattomana toimijana pystymme auttamaan asiakastamme valitsemaan hänelle parhaiten sopivan ohjelman ja yhteistyössä sopimaan ohjelman yhteiskäytöstä.

Pitkäkestoisen asiakassuhteen peruste on tyytyväinen työntekijä. Turun Tilikeskuksen henkilökunnan työtyytyväisyyden kehittäminen on yksi vuoden päätehtävistämme ja olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen Työpaikka –ohjelmassa, jonka tavoitteena on kehittää yrityksestämme entistä perheystävällisempi työpaikka.

Menestyksekästä Uutta Vuotta 2019!

Vesa Halme
Toimitusjohtaja