Joululahjat verotuksessa

Postitettu 04.12.2015

Joulu lähestyy ja mikäs sen mukavampaa kuin muistaa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita pienellä paketilla. Lahjojen yhteisö- ja arvonlisäverokäsittelyssä on kuitenkin eroja. Sen vuoksi lahjat kannattaa miettiä tarkkaan, ellei sitten halua jakaa vahingossa joulumieltä myös verohallinnon suuntaan.

Yhteistyötahojen joulumuistamiset

Yrityksen toiselle yritykselle tai muulle yhteistyötaholle (siis muulle kuin henkilökuntaan kuuluvalle) antaman joululahjan kohdalla tulee verotuksessa ratkaistavaksi, onko kyse mainoslahjasta vai edustuslahjasta. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille vastaanottajille. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai liiketunnus. Myös yrityksen omia tuotteita voidaan antaa mainostarkoituksessa. Mainoslahjan hankintameno on antajalleen sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa normaalisti täysin vähennyskelpoinen.
Edustuslahja on valittu yksilöllisemmin vastaanottajaa silmälläpitäen ja on yleensä arvoltaan suurempi. Alkoholilahjojen on verotuskäytännössä katsottu euromäärästä riippumatta aina liittyvän edustamiseen. Edustuslahjan hankintameno on arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvoton. Tuloverotuksessa edustuskulut olivat hetken aikaa vähennyskelvottomia, mutta nyt on jälleen palattu takaisin vanhaan käytäntöön eli edustuskuluista on vähennyskelpoista 50 %.

Joululahjat henkilökunnalle

Henkilökunnalle annettava joululahja ei ole markkinointia tai edustusta vaan henkilöstökulua ja sellaisena lähtökohtaisesti tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Arvonlisäverotuksessa henkilökunnalle annetut lahjat luokitellaan yksityiskulutuksesi ja ne ovat siten vähennyskelvottomia. Henkilökunnalle annettavan lahjan suhteen tulee kiinnittää huomiota siihen, milloin se tulkitaan verotuksessa palkaksi.

Verohallinto on linjannut, että palkkaa ei ole vähäinen lahja. Vähäisellä lahjalla tarkoitetaan henkilökunnalle annettavia huomionosoituksia (esim. joulukinkkua tai herkkukoria) joiden tulee
olla merkkipäivälahjoihin verrattuna arvoltaan vähäisiä esinelahjoja. Lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, kuten lahjakorttia, jonka kohteen saaja on saanut vapaasti valita.

Minna Markkula
OTK, varatuomari