EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 – valmistaudumme muutokseen

Postitettu 01.09.2017

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö ovat laatineet rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Opas löytyy maksutta osoitteesta http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle.html.

Oppaassa kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta. Lisäksi oppaassa selvitetään esimerkiksi riskiperustaisen lähestymistavan merkitystä rekisterinpitäjille sekä rekisteröidyn oikeuksiin tulevia muutoksia.

Tilikeskus-Yhtiöissä valmistaudumme muutoksiin ja seuraamme vielä vireillä olevan lainsäädäntöhankkeen etenemistä. Tulemme myöhemmin tiedottamaan tärkeimmistä muutoksista asiakkaitamme.

Minna Markkula
OTK, varatuomari