Turun Tilikeskus

Turun Tilikeskus Ab är ett finskt bolag, som är känt för sin omfattande och mångsidig expertis inom ekonomiförvaltning. Företaget grundades på 1960-talet och är privatägt med cirka 100 anställda i Åbo och i St Karins.

Vi erbjuder personlig och kundanpassad service till våra kunder. Vi har en lång erfarenhet av bokföring och löneräkning för utländska företags dotterbolag.

Vi utnyttjar moderna applikationer samt kundspecifika program. Som Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf:s medlem är vår service standardiserad och auktoriserad.

Toivon yhteydenotot minulle: