Ura meillä?

Olemme perheystävällinen työnantaja, joka huolehtii
henkilöstönsä osaamisesta ja työviihtyvyydestä.

Meillä töissä

Tilikeskuksessa työskentelee lähes 100 ammattilaista kahdessa eri toimistossa Turussa. Meillä pääsee työskentelemään monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä eri aloilla toimivien asiakasyritystemme aktiivisena kumppanina. Asiakaskuntamme on hyvin laaja koostuen pienistä yrityksistä laajoihin kiinteistökokonaisuksiin, joten meillä riittää haasteita ja mielenkiintoisia tehtäviä jokaiselle. Työssämme käytämme sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä.

Työntekijämme arjen sujuvuudesta ja hyvinvoinnista huolehdimme tarjoamalla monipuolisten joustojen lisäksi hyvät työsuhde-edut. Asiantuntijatyö vaatii keskittymistä, joten toimistoilla meillä työskennellään 1-2 hengen työhuoneissa.

Haemme joukkoomme jatkuvasti uusia asiakaslähtöisiä osaajia ja asiantuntijoita, joten ota rohkeasti yhteyttä tai lähetä hakemus!

Avoimet paikat Avoin hakemus

Pia Lamberg
Henkilöstöpäällikkö

Turun Tilikeskus työnantajana

Arvojamme ovat asiakaskeskeisyys, laadukkuus, yhdessä tekeminen ja jatkuvuus. Pystyäksemme elämään arvojemme mukaisesti, mahdollistamme henkilöstöllemme ammatillisen kehittymisen tarjoamalla hyvät kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet.

Olemme matalahierarkinen organisaatio, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda omia ideoitaan esiin. Seuraamme henkilöstömme ja asiakkaidemme tyytyväisyyttä vuosittain. Saadun palautteen perusteella pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Haluamme olla alallamme työnantajana edelläkävijä. Meillä pärjää hyvällä asenteella, uteliaisuudella, avoimella mielellä ja kehittymishalukkuudella. Tule mukaan!

Perheystävällinen yrityskulttuuri

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus on myönnetty Turun Tilikeskus Oy:lle 1.12.2021.

Olemme 13. organisaatio, joka on saavuttanut tunnuksen. Tunnus kertoo työnantajan sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen ja organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta. Tunnuksen voi saada, mikäli organisaatiolla on esittää kattavasti näyttöä perheystävällisyyden toteutumisesta.

Meillä kaikilla on perhe ja elämää työpaikan ulkopuolella. Puhuttaessa meillä perheestä, se tarkoittaa lapsia, puolisoa, vanhempia, isovanhempia, lemmikkejä, ystäväpiiriä tai rakasta harrastusta. Perheystävällisyys & elämäystävällisyys, on keino tukea työntekijän työkykyä, jaksamista ja työn tuloksellisuutta. Joustoja saava työntekijä voi hyvin ja on aikaansaava. Tasapuolisuus samassa toimenkuvassa ja elämäntilanteessa olevia kohtaan on meillä hyvin tärkeää.

Olemme Perheystävällinen työpaikka -ohjelman aikana kehittäneet työn ja perheen yhteensovittamista koskevia ohjeistuksia, vakiinnuttaneet etätyökäytäntöjä, päivittäneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, valmentaneet esihenkilöitä ja kehittäneet asenneilmapiiriä työn ja muun elämän tasapainoa tukevaksi. Perheen ja työn yhteensovittaminen koskee eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia työssäkäyviä ihmisiä. Perheystävällisyys ei siis rajoitu pelkästään lapsiperheisiin, vaan ihan koko henkilöstöön.

Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys sekä henkilöstön hyvinvoinnin että perheiden elämän kannalta.

Työsuhde-edut

Tuemme henkilöstön vapaa-ajan virkistystoimintaa varaamalla toimintaan oman vuosittaisen budjetin.

ePassi Flexiä voit käyttää liikuntaan, kulttuuriin, hierontaan ja hammaslääkäriin.

Käytössämme on ePassin lounasetu.

Tilaamme Tilisanomat jokaiselle vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle koeajan jälkeen.

Työterveyshuolto kattaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja työterveyslääkärin lähetteellä myös erikoislääkärin konsultaation. Työterveyshuoltoon kuuluvat yleisimmät laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä työpsykologin ja työfysioterapeutin ennaltaehkäisevä työ.

Vakuutus kattaa tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut sekä täyttä palkkaa vastaavan sairauspäivärahanvuoden ajalta.

Break Pro taukoliikuntaohjelma on huippufysioterapeuttien suunnittelema työkalu. Sovellus edesauttaa työn tauottamista, ergonomian parantamista ja työhyvinvoinnin lisäämistä. Mukana myös pilates, ergonomia, mindfulness ja äänenhuolto.

Meillä juhlitaan palvelusvuosia viiden vuoden välein. Virallisena merkkipäivänä työnantaja tarjoaa kahvit ja työntekijälle maksetaan palkkio. Palkkion voi vaihtaa myös palkalliseen vapaaseen ja rahapalkkioon.

Muistamme työntekijöitämme Keskuskauppakamarin ansiomerkein jokaisen 10 työvuoden jälkeen. Muistamme myös työntekijöitämme heidän täyttäessään tasavuosia ja elämän muina tärkeinä hetkinä.

Kannustepalkkion tarkoituksena on kannustaa hyvään työsuoritukseen ja edesauttaa hyvää työkulttuuria.

Työntekijä voi osallistua työntekijöiden rekrytointiin vinkkaamalla ystävänsä tai vaikka entisen kollegansa meille töihin. Sen lisäksi, että saa itse hyviä työkavereita ja tekijöitä ympärilleen, voi tienata siinä sivussa.

Käytössämme on liukuva työaika. Liukuvan työajan järjestelmässä voit itse päättää työsi aloittamis- ja lopettamisajankohdan sovituissa rajoissa.

Meillä on mahdollista työskennellä kokoaikaisesti etänä.

Arvomme

Asiakaskeskeisyys

Asiakaskeskeisyys

Palvelemme asiakkaitamme henkilökohtaisesti, joustavasti ja asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Olemme asiakkaidemme taloushallinnon kumppani.

Laadukkuus

Laadukkuus

Taataksemme korkean laadun, satsaamme henkilöstömme kouluttautumiseen ja osaamiseen.

Yhdessä tekeminen

Yhdessä tekeminen

Matalassa organisaatiorakenteessamme henkilöstöllämme on käytettävissä koko yrityksemme tuki.

Jatkuvuus

Jatkuvuus

Toimintamme tulee olla kestävällä pohjalla. Jatkuvuus taataan moderneilla työvälineillä ja ohjelmistoilla, sekä osaavalla ja motivoituneella henkilökunnalla.

Avoimet työpaikkamme

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.