Vahva pohja seuraavaan sataan vuoteen

Postitettu 13.12.2017

Olemme kansakuntana kulkeneet pitkän tien. Itsenäisyyden alkutaipaleen vaikeiden vuosien jälkeen olemme saavuttaneet paljon, mistä voimme olla ylpeitä.
Epäkohdat ja kritiikki nousevat kirjoituksissa korkin lailla pintaan, mutta kaikki hyvä saa olla rauhassa syvissä vesissä. Nyt on juhlavuosi ja hieno hetki katsoa pintaa syvemmälle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa osaamista, josta sekä yksilö, työnantajat että koko yhteiskunta saavat nauttia. Yhtenäinen kansa on vahvempi, ja tämä yhtenäisyys saavutetaan juuri hyvällä koulutustasolla. Koulutuksen katse tulee asettaa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jotta hyvä jatkumo turvataan.

Työn tekemisen arvostaminen pohjaa luterilaiseen etiikkaan, kasvatukseen sekä historiaamme: työtä tekemällä pienikin kansakunta voi olla henkisesti suuri. Me suhtaudumme vakavasti työhön, työntekijät haluavat panostaa tekemäänsä sekä osaamisensa kehittymiseen. Vastuullinen työnantaja puolestaan osoittaa kunnioitusta uutteraa tekijää kohtaan.

Ei ole sattumaa, että turvallista toimintaympäristöä arvostavat ulkomaiset yritykset hakeutuvat Suomeen. Maamme on säilynyt yli 70 vuotta kriisien ja sotien ulkopuolella, mitä yritystoiminta osaa arvostaa: Suomeen on turvallista investoida.

Kokonaisuutena suomalainen yhteiskunta on yritystoiminnan kannalta vakaa maa. Verrattuna moniin maihin yritystoiminnan edellytykset, verotus mukaan lukien, ovat ennustettavia ja oikeudenmukaisia. Erityisen tärkeää on se, että oikeuslaitoksemme on poliittisen vaikuttamisen ulottumattomissa ja virkamieskuntamme on säilynyt korruptiovapaana.

Meillä suomalaisilla on paljon asioita, joita kannattaa nostaa esille ja joita vaalia, kun suuntaamme tulevaisuuteen. Pohja seuraavalle sadalle vuodelle on rakennettu hyvin.

Hyvää Itsenäisyytemme juhlavuotta ja rauhaisaa joulua!

Tapio Peltomäki
Tilikeskus-Yhtiöiden omistaja-yrittäjä